Celem głównym projektu jest “Wspieranie edukacji uczniów z niepełnosprawnością w wieku 6-10 lat w nauczaniu indywidualnym, poprzez badania, analizę potrzeb i programy szkoleniowe”.

Partnerzy Projektu:

  • Altındağ Kemal Yurtbilir Special Education Vocational High School (koordynator)-Turcja
  • Altındağ Research and Guidance Centre- Turcja
  • Dost Special Education and Rehabilitation Center- Turcja
  • Özerkder / All Association of Special Education and Rehabilitation Institutions/TURCJA
  • Univerza V Mariboru/ Słowenia
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie / Polska
  • Polo Europeo Della Conoscenza Europole / Włochy

Grupy projektowe

  • Uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-10 lat z niepełnosprawnością
  • Nauczyciele i Rodziny uczniów z niepełnosprawnością
  • Uczniowie szkół podstawowych bez niepełnosprawności

Czas realizacji projektu

1 wrzesień 2018 – 31 sierpień 2020.

Cel projektu

Wspieranie edukacji uczniów z niepełnosprawnością w wieku 6-10 lat w nauczaniu indywidualnym, poprzez badania, analizę potrzeb i programy szkoleniowe.

GRUPY DOCELOWE

Uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół podstawowych w wieku 6-10 lat

Nauczyciele i rodziny uczniów z niepełnosprawnością

Uczniowie szkół podstawowych bez niepełnosprawności

UCZESTNICY ZAANGAŻOWANI
W DZIAŁANIA PROJEKTOWE

100 DOROSŁYCH CZŁONKÓW RODZINY

100 UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

50 TRENERÓW/ NAUCZYCIELI

10 UCZESTNIKÓW MEN (pracownicy
Ministerstwa Edukacji Narodowej
na szczeblu lokalnym i centralnym)

10 specialistów z prywatnych
instytucji edukacji specjalnej

10 osób ze środowiska akademickiego

PORTAL SESHOME

Wspieranie
edukacji uczniów
niepełnosprawnych
w nauczaniu
indywidualnym
.

Partnerzy Projektu