Wspieranie
edukacji uczniów
niepełnosprawnych
w nauczaniu
indywidualnym

1 Września 2018 - 31 Sierpnia 2020

slider image slider image slider image slider image slider image

Cel projektu

Wspieranie edukacji uczniów z niepełnosprawnością w wieku 6-10 lat w nauczaniu indywidualnym, poprzez badania, analizę potrzeb i programy szkoleniowe.

GRUPY DOCELOWE

Uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół podstawowych w wieku 6-10 lat

Nauczyciele i rodziny uczniów z niepełnosprawnością

Uczniowie szkół podstawowych bez niepełnosprawności

UCZESTNICY ZAANGAŻOWANI
W DZIAŁANIA PROJEKTOWE

100 DOROSŁYCH CZŁONKÓW RODZINY

100 UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

50 TRENERÓW/ NAUCZYCIELI

10 UCZESTNIKÓW MEN (pracownicy
Ministerstwa Edukacji Narodowej
na szczeblu lokalnym i centralnym)

10 specialistów z prywatnych
instytucji edukacji specjalnej

10 osób ze środowiska akademickiego

PORTAL SESHOME

Wspieranie
edukacji uczniów
niepełnosprawnych
w nauczaniu
indywidualnym
.

Spotkanie końcowe online

Zrobiliśmy nasze ostatnie spotkanie Online
10 sierpnia 2021

Koordynator: Kemal Yurtbilir O.E.M.L

Partnerzy